Manyatsa Monyamane
Gladys
Archival print
72.5 x 53.5 [unframed]
Edition of 10

Your Ref #: 00242
Ref #: 302

Price: R 7 600,00