Manyatsa Monyamane
Peggy Monyamane, Mamelodi
Archival Print on Felix Schoeller
63,4 x 43,5 [unframed]
Edition of 5

Your Ref #: 00111
Ref #: 166