Manyatsa Monyamane
Phila
Archival print
72.5 x 53.5 [unframed]
Edition of 10

Your Ref #: 00239
Ref #: 299

Price: R 7 600,00